Sau đây là 1 số hình ảnh về Phố Ông Đồ mà NXL mới chụp đc mấy ngày nay.òn đây là 1 số hình ảnh ngoài lề về vẽ Ký Họa Chân Dung, ấn tượng nhất là cô gái trẻ đang ký họa cho khách.