Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Ký ức mẹ

Bài này tôi viết về người mẹ của tôi.Ký ức mẹ

Hòa âm: Lưu Manh Nặng
Trình bày: NXL
Phòng thu: Lưu Manh Nặng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét