Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010

Để viết một ca khúc phổ

Hôm nay NXL chia sẻ với mọi người về chủ đề : Làm thế nào để viết 1 ca khúc phổ thơ?

Trước tiên chúng ta phải:
- Chọn thể loại thơ:
+ Lục bát
+ Tự do
+ 5 chữ
..........
- Phân tích thơ: Có 3 phần này nằm trong cấu trúc âm nhạc như:
+ Hình thức 1 đoạn phát triển ( mệnh đề 1,2 + phát triển 2 mệnh đề + hết thúc)
( Trình bày + nội dung+ kết luận)
+ Hình thức 2 đoạn + coda ( A+ B+ coda)
+ Hình thức 3 đoạn ( A +B+ A+ coda) , riêng A+ coda phải có chất liệu mới.
- Tư duy âm nhạc dựa trên 3 yếu tố cơ bạn: Thang âm- điệu thức- âm vực giộng hát. Tùy theo tính chất của bài thơ để chọn thang âm, điệu thức.
- Chọn nhịp độ, tiết tấu và tiết nhịp cho phù hợp với nội dung bài thơ cần phổ.

Phần sau tôi sẽ gửi đến mọi người : Cách viết phần đệm Piano cho ca khúc ( phổ thơ).

Nguyễn Xuân Lưu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét