Thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 năm 2010

Lấp Vò trong tôi

Đây là bài tôi viết cho huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét