Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2010

Lấp Vò trong tôi

Đây là bài tôi viết cho huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét