Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2010

TO, NHỎ......NHỎ, TO

Bài thơ của một du học sinh VN

TO, NHỎ......NHỎ, TO

VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ.
Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.
Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.
Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.
Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé nho nhỏ.
Những cô vợ bé nho nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.
Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp nho nhỏ.
Những cái cặp nho nhỏ, thường có những dự án thật to.
Những dự án tuy thật to, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ.
Hiệu quả rất nhỏ, nhưng thất thoát lại thật to.
Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.
Vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ.
Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những ông lảnh đạo thật to.
Trong những ông lảnh đạo thật to, lại có những cái đầu quá nhỏ.
Những cái đầu quá nhỏ, lại có những túi tham thật to.
Những túi tham thật to, lại có những hiểu biết rất nhỏ.
VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ... LẠI... GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC... THẬT TO.

2 nhận xét:

 1. Trong một thành phố to,có một căn nhà nho nhỏ.
  Trong căn nhà nho nhỏ, có một NXL rất to.
  NXL rất to có một quần dài nho nhỏ.
  Trong quần dài nho nhỏ có một cái quần nhỏ rất to.
  Trong cái quần nhỏ rất to ,có một cái gì nho nhỏ?

  Trả lờiXóa
 2. Trong một thành phố to,có một căn nhà nho nhỏ.
  Trong căn nhà nho nhỏ, có một NXL rất to.
  NXL rất to có một quần dài nho nhỏ.
  Trong quần dài nho nhỏ có một cái quần nhỏ rất to.
  Trong cái quần nhỏ rất to ,có một cái gì nho nhỏ? va cai nho nho do co luc cung rat to ...ha ha ha

  Trả lờiXóa