Thứ Năm, 28 tháng 1, 2010

Hợp âm 7

Các loại hợp âm 7:
1. Hợp âm 7M: là sự kết hợp của hợp âm 3M và 1 quảng 7M

2. Hợp âm 7 át :là sự kết hợp của hợp âm 3M quảng 7m

3. Hợp âm 7m: được kết hợp trên hợp âm 3m và 1 quảng 7m

4. Hợp âm 7 trưởng thứ: là sự kết hợp của hợp âm 3m1 quảng 7M

5. Hợp âm 7 bán giảm(dẫn): là sự kết hợp của hợp âm 3 giảmquảng 7m

6. Hợp âm 7 giảm: là dự kết hợp của hợp âm 3 giảmquảng 7 giảm

7.Hợp âm 7 tăng: là sự kết hợp của hợp âm 3 tăng và quảng 7M

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét