Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Nhạc Blue

Bài 1: NHẠC BLUE

Blue là 1 hình thức âm nhạc của người Mỹ. Những bản nhạc Blue chơi theo tiến trình với những hợp âm được định trước: I-IV-V. Ví dụ, trong Âm giai C sẽ là: C, F và G7.

Âm giai trưởng theo công thức sau:

I II III IV V VI VII
1 1 ½ 1 1 1 ½

Ví dụ: Âm giai Đô trưởng.

C D E F G A B C
1 1 ½ 1 1 1 ½

Âm giai thứ:

I II III IV V VI VII
1 ½ 1 1 ½ 1 1


Ví dụ: Âm giai La thứ:

A B C D E F G A
1 ½ 1 1 ½ 1 1Những giai điệu trong Blue được lấy từ âm giai Blue.
Âm giai Blue cũng gồm 7 nốt nhưng theo công thức khác

I II III IV V VI VII
1 1 1 ½ ½ 1,5

VD:C D Eb F F# G Bb
1 1 1 ½ ½ 1,5

VD:
Có tất cả 12 ô nhịp trong một bản hợp tấu nhạc Blue, gọi là 12 nhịp Blue theo cách thức sau: Bốn ô nhịp của hợp âm I, hai ô nhịp của hợp âm IV, hai ô của hợp âm I, một của hợp âm V, một của hợp âm IV, một của hợp âm I và 1 của hợp âm V.
Ví dụ: Blue trong C__________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét