Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

VƯỢT TƯỜNG LỬA BẰNG ULTRASUFT

Tải phần mềm Ultrasuft tại đây: http://www.ultrareach.com/
Hoặc tại đây: u94.zip
Giải nén, bạn sẽ được u94.exe, đây là phần mềm không cần cài đặt.
Bạn có thể đặt u94 vào thư mục Desktop để khi cần thì mở nó.

Khi mở, Bạn sẽ thấy xuất hiện trên màn hình


đồng thời một trang web được mở ra. Có hình ổ khóa ở góc dưới, bên phải màn hình


Bạn nhập địa chỉ cần vượt tường lửa, chỗ có mũi tên đỏ, và ENTER


Khi không cần vượt tường lửa nữa, Bạn click vào hình ổ khóa ở góc dưới phải, EXIT
Màn hình sẽ xuất hiện


Bạn click vào thẻ "Close IE and Exit"

LƯU Ý

Khi Bạn sử dụng phần mềm này, Bạn thử mở
Tools/Internet Options/Connections/LAN settings
Bạn sẽ thấy như sau :


Khi exit, không dùng nữa thì các con số sẽ tự động biến mất.
Vì vậy, nếu Bạn không xài phần mềm vượt tường lửa thì không được có các con số ấy,
như hình dưới dây


Đôi khi đang vượt tường lửa thì có sự cố gì đấy,
ví dụ cúp điện chẳng hạn, thì các con số ấy vẫn còn,
Bạn phải xóa đi mới vào được các trang web.

Nếu Bạn xài trình duyệt FireFox thì tải Addon này để vượt: http://www.ultrareach.com/
Sưu tầm
Chúc Bạn thành công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét