Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009

CÁCH VÀO FACEBOOK

Hiện tại nhà nước VN đã ngăn chặn trang Facebook vì .....sợ....
Sau đây xin mách các bạn chưa biết vài cách (bạn nào biết rồi thì gởi đi cho các bạn khác biết nhé!)
Cách 1 :

"Vào Start / settings ->
-> Click vào Network Connections.
-> Click chuột phải vào phần kết nối để chọn Properties.
-> Chọn Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties (hoặc double left click)

-> Chú ý phần “Use the following DNS server addresses” bạn nhập các thông số cho :

+Preferred DNS server: 208.67.222.222
+Alternate DNS server: 208.67.220.220

(chú ý :

các số trên là các IP Adrress của resolver1.opendns.com

Organization : OpenDNS, LLC

ISP : OpenDNS, LLC, USA.)

Cách 2

Dùng proxy server để setting lại trình duyệt Web (IE hay Firefox) bằng cách tham khảo trang này : http://www.samair.ru/proxy/type-29.htm để lấy số IP (và số port)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét