Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Tâm sự người cài hoa trắng

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu NXL gửi đến mọi người bài "Tâm sự người cài hoa trắng" Sáng tác: Thích Trường KhánhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét