Thứ Bảy, ngày 29 tháng 8 năm 2009

Tâm sự người cài hoa trắng

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu NXL gửi đến mọi người bài "Tâm sự người cài hoa trắng" Sáng tác: Thích Trường KhánhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét