Thứ Ba, 11 tháng 8, 2009

Giao tiếp các files giữa Sonar và Nuendo.

Hướng dẫn sau đây giúp các bạn hiểu thêm về các loại files chung mà Sonar và Nuendo có thể đọc lẫn nhau được.

1. Bản MIDI:

Xuất bản MIDI dưới dạng:

a. MIDI Format 0: tất cả các kênh MIDI được gom chung lại thành một track. Sau khi nhập file MIDI ở định dạng này vào Nuendo 3, các bạn click chọn track MIDI này rồi click chuột phải, chọn MIDI/Dissolve Part thì các kênh này sẽ được tách riêng nhau ra.

b. MIDI Format 1: các tracks MIDI được lưu riêng nhau. Nên lưu file MIDI theo định dạng này để không phải thực hiện thêm thao tác tách riêng kênh MIDI như đối với MIDI Format 0.

2. Bản mix các track audio:

Có 2 cách làm.

a. Xuất (export) riêng lẻ từng track audio từ đâu cho đến cuối. Sau đó nhập các tracks audio này vào phần mềm làm nhạc.

b. Xuất (Export) bản mix này dưới dạng OMF rồi nhập (import) file OMF này vào phần mềm làm nhạc. Cái hay của file OMF là giữ nguyên vị trí các đoạn audio rời rạc trong bản mix. Các bạn không cần phải xuất track audio thành một track nguyên vẹn từ đầu cho đến cuối.

3. Bản mix có MIDI lẫn audio:

Trước hết xuất audio theo dạng OMF. Chỉ có các dữ liệu audio là được lưu, không có MIDI.

Sau đó xuất MIDI theo định dạng Format 1. Chỉ có dữ liệu MIDI, không có audio.

Sau đó, tuần tự nhập MIDI và OMF vào phần mềm làm nhạc.

Đắc Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét