Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009

Thế tay cho đàn Violon

Từ Thế I-> thế VII

E string: dây Mi ( dây 1)
A string: dây La ( dây 2)
D string: dây Rê ( dây 3)
G string: dây Sol ( dây 4)

0= dây buông
1= ngón 1
2= ngón 2
3= ngón 3
4= ngón 4

I = thế tay thứ nhất
II=thế tay thứ 2
.......

Thế IThế III


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét