Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

Sơ đồ vị trí các ngón bấm trên đàn Cello

Từ thế tay thứ I- VII

Một số quy định:
A string: dây La ( dây 1)
D string: dây Rê ( dây 2)
G string: dây Sol ( dây 3)
C string: dây Đô ( dây 4)

0= dây buông
1= ngón 1
2= ngón 2
3= ngón 3
4= ngón 4

I = thế tay thứ nhất
II=thế tay thứ 2
.......


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét