Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Tài liệu cho Trống

Trống:
- Drums for dummies
- 260 Drum Machine Patterns
- Picture Yourself Drumming
- Drum Programming - A Complete Guide to Program and Think Like a Drummer
- Progressive Steps to Syncopation for the Modern Drummer
- Master Studies
--Password để giải nén: drummer
- Extreme Drumming
--Password để giải nén: drummer
- Rhythm & Meter Patterns

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét