Thứ Năm, ngày 04 tháng 6 năm 2009

Tài liệu cho Harmonica

Harmonica:
- The Complete Idiot's Guide to Playing the Harmonica
Link: The Complete Idiot's Guide to Playing the Harmonica

- How to Play the Harmonica
Link: How To Play The Harmonical

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét