Thứ Năm, 25 tháng 6, 2009

Sơ đồ và ký hiệu trong bài tập phân tích tác phẩm

1. Những thuật ngữ về tên gọi và những ký hiệu cấu trúc hình thức

1.1 Tên gọi khái quát của hình thức tác phẩm và những đặc điểm chủ yếu của nó. Thí dụ:

- Hình thức một đoạn đơn mở rộng vế 2

- Hình thức ba đoạn đơn phần giữa tương phản

- Hình thức ba đoạn đơn 5 phần, episode II phát triển mở rộng.

- Hình thức tự do cấu trúc thành ba phần theo kiểu hình thức ba đoạn không nhắc lại.

1.2 Bộ phận lớn của tác phẩm gồm:

- Phần trình bày

- Phần phát triển

- Phần tái hiện

- Trước phần trình bày có thể có phần mở đầu độc lập.

- Sau phần tái hiện có thể có phần kết thúc mở rộng thường được gọi là CODA.

1.3 Bộ phận lớn của tác phẩm cũng có thể được ký hiệu là:

- Phần I

- Phần II

- Phần III…

1.4 Những cấu trúc lớn hơn hình thức một đọan đơn , nghĩa là từ hai đoạn đơn trở lên thường ký hiệu bằng mẫu tự la tinh chữ hoa. Thí dụ như: A-B-C-D-E… mỗi lần cấu trúc này nhắc lại có thay đổi người ta ký hiệu là: A1, A2, A3… hoặc B1, B2, B3..Mỗi hình thức này có thể bao gồm nhiều hình thức nhỏ hơn trong đó. Thí dụ: A=ab, aba, a b a1 b1 a2, a b a c a…

1.5 Những hình thức có cấu trúc một đoạn đơn được ký hiệu bằng chữ in thường như: a,b,c,d,e,f… Mỗi lần nhắc lại các hình thức này có thay đổi người ta ký hiệu : a1, a2, a3, a4, b1, c2, c3…

1.6 Trong quá trình phát triển của các hình thức lớn, người ta có thể sử dụng nhiều thủ pháp phát triển khác nhau với những âm hình và những cách thức trình bày khác nhau. Mỗi một lần như thế người ta gọi là một giai đoạn phát triển. Mỗi một giai đoạn phát triển có thể có quy mô từ một vài nhịp đến hàng chục nhịp. Một giai đoạn phát triển thường không phải là cấu trúc của hình thức một đoạn đơn giản vì nó không phân chia thành vế nhạc cũng như nó không có các yếu tố trình bày và triển khai, đó là những đặc tính cắn bản tạo nên ý nghĩa cấu trúc của hình thức một đoạn đơn.

1.7 Cấu trúc nhỏ hơn một đoạn là vế nhạc. Vế nhạc là một trong hai hoặc ba bộ phận tạo nên hình thức một đoạn đơn giản.

2. Yêu cầu nội dung khi phân tích tác phẩm âm nhạc.

2.1 Giới thiệu, giải thích thuật ngữ chuyên môn về thể loại và hình thức một đoạn đơn giản.

2.2 Giới thiệu sơ về tác giả và tác phẩm. Về hoàn cảnh cũng như ý nghĩa sự ra đời của tác phẩm. Anh hưởng của tác phẩm đó với đời sống xã hội.

2.3 Phần trình bày sơ đồ cấu trúc tác phẩm.

2.4 Phần phân tích cụ thể bằng lời văn những mặt có liên quan đến tính nghệ thuật của tác phẩm trên các phương diện kỹ thuật âm nhạc. Mức độ này phụ thuộc vào tính chất, quy mô và cách thức sử dụng của bài phân tích.

2.5 Phần nhận xét, đánh giá, kết luận đối với tác phẩm đã phân tích.

Khi chưa xác định được hình thức ban đầu, thứ tự phân tích ở mục(2.3) sẽ như sau:

2.3a Xác định điệu tính đầu tác phẩm, cuối tác phẩm.

2.3b Xác định cấu trúc đoạn nhỏ nhất (a) đầu tác phẩm. Cụ thể: Phần trình bày cơ bản ( 1 vế nhạc), điệu tính. Phần 1 đoạn đơn (a), kết hoàn âm.

2.3c Xác định toàn bộ cấu trúc nhắc lại ( không thay đổi hoặc coa thay đổi) của đoạn (a) trong tác phẩm.

2.3d Xác định những phần khác có liên quan, đoạn (b), (c)… thông qua sự phân tích điệu tính, âm hình, thủ pháp sáng tác.

2.3e Xác định những phần nhắc lại (b), (c) trong toàn bộ tác phẩm.

2.3g Liên kết các yếu tố từ (1) đến (5) để xác định cấu trúc tổng thể của toàn bộ tác phẩm và tên gọi hình thức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét