Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Hợp âm cho Guitar

Click on chord name then scroll down for chord variations.

A

Bb

B

C

C# (Db)

D

Eb (D#)

E

F

F# (Gb)

G

Ab (G#)

A6

Bb6

B6

C6

C#6

D6

Eb6

E6

F6

F#6

G6

Ab6

A7

Bb7

B7

C7

C#7

D7

Eb7

E7

F7

F#7

G7

Ab7

A+

Bb+

B+

C+

C#+

D+

Eb+

E+

F+

F#+

G+

Ab+

Adim

Bbdim

Bdim

Cdim

C#dim

Ddim

Ebdim

Edim

Fdim

F#dim

Gdim

Abdim

Am

Bbm

Bm

Cm

C#m

Dm

Ebm

Em

Fm

F#m

Gm

Abm

Am7

Bbm7

Bm7

Cm7

C#m7

Dm7

Ebm7

Em7

Fm7

F#m7

Gm7

Abm7

Amaj7

Bbmaj7

Bmaj7

Cmaj7

C#maj7

Dmaj7

Ebmaj7

Emaj7

Fmaj7

F#maj7

Gmaj7

Abmaj7
guitar21
guitar26
guitar19
guitar24

1 nhận xét:

  1. hê, ToiPam,
    Ta đang tìm Chords for guitar để làm tài liệu trực quan cho học trò thì lò dò vô đây. Chộp được bảng "thư viện Chords" này tuyệt quá.
    Khá khen cho Toipam, tuy mê ...l mừ cũng giỏi đóa! hic! Lâu hok đi cậy xoài nhớ ghê hỉ?

    Trả lờiXóa