Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Những bài tập ký xướng âm

Đây là chương trình giảng dạy ở nhạc viện Tp, nay tôi xin post một số bài để các bạn tham khảo thêm.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét