Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Các bản nhạc dân ca

Các bạn Download về nhé
File
Downloads

-Người ơi người ở đừng về - dân ca quan họ Bắ...Download
File Size 96.2kB
-Ví dặm - dân ca Nghệ An


Download
File Size 69.5kB
-Trống cơm - dân ca miền Bắc


Download
File Size 72.7kB
-Cò lả dân ca miền Bắc


Download
File Size 78.4kB
-Qua cầu gió bay - quan họ Bắc Ninh


Download
File Size 45.7kB
-Ba quan dân ca quan họ Bắc Ninh


Download
File Size 185.9kB
-Lý cây đa - dân ca quan họ Bắc ...


Download
File Size 51.3kB
-Lý ngựa ô Huế - dân ca miền Tru...


Download
File Size 66.2kB
-Mười nhớ - dân ca quan họ Bắc Ninh


Download
File Size 113.4kB
-Yêu nhau ngả nón ra ngồi - quan họ Bắ...


Download
File Size 107.3kB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét