Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Dạy Cubase qua video clip bằng tiếng việt (8)

Bài số 08
Chèn hiệu ứng
Sử dụng Insert FX


Bai 8 : chen hieu ung FX - Giang vien : Mai Kien

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét