Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Cách chuyển hợp âm (tiếp), Tiến Hành Hợp Âm

Tiến Hành Hợp Âm:

Người sáng tác ca khúc còn phải nắm vững các hợp âm và các tiến hành các hợp âm này sao cho hay. Tài liệu này không chú trọng về hòa âm và phần giải thích ngắn gọn sau đây về hợp âm mang tính hướng dẫn căn bản để sau đó các bạn cần phải nghiên cứu sâu hơn về hòa âm cho ca khúc của mình.

Các hợp âm căn bản trong âm giai diatonic:

Một âm giai diatonic có 7 nốt. Nếu chồng thêm 2 quãng 3 lên tuần tự các nốt này, sẽ có 7 hợp âm trưởng, thứ và giảm căn bản của âm giai này.

Thí dụ: trong âm giai C trưởng, ta có các hợp âm sau:


Số La Mã nằm dưới hợp âm chỉ thứ tự bậc của hợp âm.

Các hợp âm có số La Mã hoa là hợp âm trưởng, số La Mã nhỏ là thứ và giảm (dim).

Âm giai thứ tương ứng của C trưởng (là âm giai A thứ) ngoài việc có chung các hợp âm trên, lại có thể sử dụng thêm 2 hợp âm trưởng ở bậc 4 và bậc 5.


Như vậy, tổng hợp các hợp âm của 2 cung trên, ta có các hợp âm căn bản được sử dụng trong cung C trưởng và cung Am như sau:

C Dm D Em E F G Am B giảm

(Các bạn tự tìm hợp âm trong các cung còn lại).

Tiến hành hợp âm:

a. Tiến hành hợp âm là sắp xếp nối tiếp nhau các hợp âm sao cho thành tuyến hòa âm hay. Các hợp âm có khuynh hướng gọi nhau theo chiều quãng 4 và quãng 5.

Vòng quãng 5 – cycle of fifths, đó cũng là vòng của các dấu # và b trong các cung nhạc:Cách ghi thứ tự các nốt # và b trên dòng kẻ nhạc:Một vài mẫu tiến hành hợp âm (theo cung C trưởng) thường được các nhạc công gọi là ắc–co (tiếng Pháp: accord – hợp âm) vòng:

(1) C => Em => Am => F => Dm => G7 => C

(2) C => Am => Dm => G7 => C

(3) C => E7 => Am => Dm => D7 => G => G7 => C

(4) C => G => F => C => A7 => Dm => G7 => C

b. Để cho hợp âm này chuyển sang hợp âm khác nghe êm ái, nên theo các nguyên tắc sau:

+ hợp âm gọi nhau theo vòng quãng 5 (xuôi hoặc ngược), thí dụ: C => F hoặc C => G

+ các nốt trong 2 hợp âm giống nhau, thí dụ: C => Am (có cùng nốt C và E); C => Em (có cùng nốt E và G)

Còn tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét