Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Cách chuyển hợp âm (tiếp theo), Còn 2 loại giải kết ít được sử dụng

Còn 2 loại giải kết ít được sử dụng:

+ Giải kết kiểu thánh ca (plagal cadence): còn được gọi là giải kết kiểu Amen. Thường được dùng để kết thúc trong các bài thánh ca nhà thờ Thiên Chúa Giáo La Mã. Xuất hiện trong các bài hát ở cung trưởng, để kết bài hát, tuyến hợp âm chuyển về hợp âm trưởng bậc IV rồi về hợp âm trưởng bậc I. Loại giải kết này tạo hiệu quả khẳng định, không gì thay đổi được.

Thí dụ: đoạn kết bài "Mắt Biếc" của Ngô Thụy Miên trước khi qua Coda:+ Giải kết gãy (interrupted cadence): còn được gọi là giải kết lạc hướng (deceptive cadence). Để kết bài hát, tuyến hợp âm chuyển về hợp âm bậc V rồi về hợp âm bậc khác thay vì bậc I (cụ thể là hợp âm bậc VI). Loại giải kết này thuộc loại giải kết không vững vì gây hiệu quả bất ngờ, ngạc nhiên, lững lờ cho người nghe.

Thí dụ: đoạn kết bài "Niệm Khúc Cuối" của Ngô Thụy Miên được hòa âm kết gãy như sau:


Đến đây thì các bạn đã biết cách ghi hợp âm tự nhiên và đơn giản cho một bài hát. Tôi xin tóm tắt lại cách ghi hợp âm như sau:

1. Hợp âm xuất hiện ở phách mạnh của nhịp: nguyên tắc thứ 1.

2. Xác định các nốt nào là nốt chánh của hợp âm trong ô nhịp: nguyên tắc thứ 2.

3. Chuyển hợp âm theo vòng quảng 4/quảng 5: nguyên tắc thứ 3.

4. Thay thế hợp âm để cho hợp âm tiến hành theo vòng quảng 4/quảng 5: nguyên tắc thứ 4.

5. Xác định các đoạn dừng nghỉ trong bài hát để chọn hợp âm giải kết.

Xin lưu ý thêm:

+ Trước khi ghi hợp âm cho một ô nhịp, các bạn nên tính toán hợp âm trong ô nhịp trước đó và hợp âm sẽ đến trong ô nhịp ngay sau đó theo nguyên tắc thứ 3 vòng quảng 4/quảng 5.

+ Giữ tuyến hợp âm thống nhất trong các đoạn lặp lại trừ trường hợp giai điệu trong đoạn lặp lại có thay đổi nốt khác không đúng hợp âm trong đoạn trước.
Đắc Tâm
(giaidieuxanh.com.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét