Thứ Năm, 28 tháng 5, 2009

Bài tập cho sự độc lập giữa tay và chân.

Kính trào ,
Dể có khả năng chơi tốt các thể loại nhạc ,sự phối hợp tốt giữa tay và chân là một trong những kĩ năng cần thiết của người chơi trống .
Sự độc lập giữa tay và chân là thách thức to lớn của hầu hết các tay trống.
Mình xin giới thiệu các bài tập của Marco Minennmann để phát triển kĩ năng này .

Kí hiệu, tay phải ride cym : nốt hình x ở vị trí sol
tay trái snare : nốt ở vị trí đô
bass drum : ở vị trí fa (dưới)
hi-hat chân : ở vị trí rê (dưới )
Bài tập có 3 phần :a,b,c.
Tập phần a trước ,rồi sang b hay ngược lại .
Thực hiện phần a một cách liên tục rồi thêm vào b và ngược lại *.
Tập phần c ,..
Theo cách của bạn, chủ yếu là thành thạo bước
Nên tập với máy đếm nhịp , bắt đầu chậm rồi tăng dần nếu thấy dễ .
Thả lỏng người ,chú ý coi chừng nhầm giữa tay và chân.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét