Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

Backup và Restore cho BloggerTừ trước tới nay các blogger của blogspot rất khó khăn trong việc sao lưu và hồi phục cho blog của mình, tất cả các việc này đều phải thực hiện 1 cách thủ công và rất mất thời gian. Nay thì chúng ta có thể sử dụng 2 chức năng này thay cho các động tác thủ công như đã nói ở trên. Tuy đây mới chỉ là bản thử nghiệm của blogspot, nhưng chắc chắn trong 1 thời gian ngắn nữa thì tính năng này sẽ được chính thức công bố.

Vậy để sử dụng tính năng thử nhiệm này như thế nào, chúng ta đi vào chi tiết.Trường hết muốn sử dụng tính năng này, bước đầu tiên bạn phải login vào địa chỉ:
http://draft.blogger.com.

Chọn Settings (Cài đặt). Bạn sẽ thấy ngay dòng chữ Blog Tools (Công cụ Blogs), và dễ dàng nhìn thấy menu Import - Export - Delete (Nhập blog - Xuất blog - Xoá blog)Import (Nhập blog) chính là Restore lại bài viết và comment từ 1 file đã backup,

và Export (Xuất blog) chính là backup bài viết và comment,

còn Delete là bạn quá chán với blog rồi ( hi hi). Quá đơn giản để cất giữ, lưu trữ những gì bạn đã làm ra.Bây giờ việc đầu tiên sau khi bạn đã biết cạc sao lưu và phục hồi Blog của mình là backup nó ngay. Tốt nhất cứ sau 2 tuần, Backup 1 lần, đó là điều nên làm nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét