Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Từ Điển Thuật Ngữ Âm Nhạc Anh-Việt dùng trong các phần mềm soạn nhạc.

Từ Điển Thuật Ngữ Âm Nhạc Anh-Việt dùng trong các phần mềm soạn nhạc.
Nguồn: giaidieuxanh

Xin gửi cho các bạn tư liệu từ điển thuật ngữ âm nhạc Anh-Việt dùng trong các phần mềm soạn nhạc.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét