Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Niệm khúc cuối

Đây là bài thực tập hòa âm của NXL "Niệm Khúc Cuối" hoàn chỉnh với người hát là Đức Tiến.

Bài MIDI được làm âm thanh trên Nuendo 3 với các nhạc cụ ảo: sampler Kontakt 3 (Yamaha Grand Piano 24 bit, Nylon Guitar), East West Quantum Leap Gold Orchestra (Flute, Violin), Hypersonic 2 (GM Drums).

Thực hiện tại: phòng thu Ánh Đèn Màu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét