Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Những bài tập ký xướng âm(tiếp)

Lúc đầu tốt nhất là vừa đánh đàn vừa đọc cho đúng cao độ và trường độ, tập càng nhiều càng tốt, nhớ nên học thuộc lòng
Chú ý: có dấu (,) nằm ở trên dòng nhạc là để cho ta lấy hơi.

Bài tập sau đây là bài cuối cùng của nhịp 2/4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét