Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NUENDO 3( Biên soạn NS Đắc Tâm) Bài 3 tiếp theo

Bài 3. Xử Lý Nốt MIDI (2)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NUENDO 3
(Biên soạn: Đắc Tâm)

Bài 3. Xử Lý Nốt MIDI (2)
II. Vài Cách Thao Tác Xử Lý Nốt MIDI Thông Dụng:

Đưa con trỏ chỉ vào không gian MIDI và click chuột phải, bạn sẽ có những tiện ích xử lý nốt MIDI:


1. Phần MIDI trong bảng các lệnh xử lý dữ liệu có những lệnh thông dụng như sau:

- Open Key Editor: mở track MIDI sang màn hình chỉnh sửa theo phím piano.
- Open Score Editor: mở track MIDI sang màn hình chỉnh sửa theo khuôn nhạc.
- Open Drum Editor: mở track MIDI sang màn hình chỉnh sửa cho trống.
- Open List Editor: mở track MIDI sang màn hình chỉnh sửa dưới dạng tín hiệu.
- Edit In-Place: mở track MIDI để chỉnh sửa ngay tại chổ.
- Transpose...: dịch giọng.
- Dissolve Part: tách riêng ra từng phần.

a. Transpose (Dịch giọng):

Tuy nhiên bạn có thể dịch giọng cho cả track MIDI mà vẫn giữ nguyên nốt ở vị trí cao độ gốc như sau:
Nếu bạn không thấy thanh thông tin dữ liệu (event info line) ở trên thước đo phách nhịp, hãy click vào biểu tượng này:
Và khi đã có thanh thông tin dữ liệu rồi nhưng bạn vẫn không thấy lệnh Transpose thì hãy click phải vào thanh này để bỏ bớt những lệnh thông tin không cần thiết để lấy chổ cho lệnh Transpose:
Bạn có thể chỉnh thông tin về track MIDI trên thanh thông tin này bằng cách click ngay vào thông tin và gõ vào bàn phím PC để chỉnh:
b. Dissolve Part (Tách phần):

Lệnh này rất hữu dụng khi bạn muốn tách nốt trong track ra từng track riêng biệt.

b.1. Tách ra từng kênh riêng: nếu track chứa các nốt thuộc nhiều channels (kênh MIDI) - điều này xảy ra khi file MIDI được lưu theo phương thức Format 0 (đây là cách lưu file MIDI thông dụng của bàn phím nhạc cụ điện tử Yamaha):

Click chọn track MIDI rồi click phải chọn Dissolve Part/Separate Channels
thì các kênh trong track sẽ được tách ra thành từng track riêng với kênh tương ứng cùng với các nốt ở trong kênh.

b.2. Tách từng cao độ nốt ra riêng: lệnh Dissolve Part/Separate Pitches giúp cho bạn tách nốt MIDI trống ra từng track trống riêng - vì mỗi tiếng trống MIDI được xếp theo một cao độ khác nhau:
c. Điều chỉnh velocity của tất cả các nốt trong track MIDI:

Bạn có thể điều chỉnh velocity của tất cả các nốt trong track MIDI theo hằng số hoặc theo tỷ lệ. Click phải vào track MIDI, chọn Functions/Velocity. Bạn có thể chọn:

- Add/Substract: thêm/bớt một hằng số cho velocity của tất cả các nốt MIDI trong track.
- Compress/Expand: nén lại/giản lớn velocity của tất cả các nốt MIDI trong track theo tỷ lệ.
- Limit: giới hạn velocity của tất cả các nốt MIDI trong track trong mức tôi thiểu và tối đa.

Nuendo còn cho phép bạn điều chỉnh riêng lẻ các nốt trong track MIDI bằng các lệnh như đối với track. Bạn chỉ cần đánh dấu khối các nốt cần điều chỉnh (như tăng giảm giọng, tăng giảm velocity...) rồi click chuột phải để hiển thị ra bảng lệnh xử lý dữ liệu như đối với track:


2. Chép track:

Bạn có thể chép (copy) một đoạn track MIDI và nhân ra thành nhiều lần (paste). Cách làm này giúp bạn nhân ô nhịp trống để thành một đoạn trống. Ngoài ra bạn cũng có thể chép một đoạn gồm các tracks được chọn để nhân ra, tiện trong việc lặp lại đoạn này ở nơi khác trong bài.

Có 2 cách làm:
a. Cắt, chép rồi dán (Cut, Copy and Paste):Dán thành chuỗi: bấm và giữ phím Alt, đưa con trỏ vào góc phải dưới của đoạn, sẽ biến thành biểu tượng cây viết. Giữ phím Alt, click trái chuột và kéo cây viết để nhân đoạn ra thành chuỗi liền nhau. Buông phím Alt và chuột khi xong chuỗi.


Bạn có thể thực hiện việc cắt dán đoạn cùng lúc cho các tracks. Thao tác cũng giống như cho một đoạn của một track nhưng bạn phải chọn các tracks trước khi thực hiện.

b. Đánh dấu khối rồi chép và dán (Mark, Copy and Paste):

Chọn biểu tượng đánh dấu khối hoặc bấm phím số 2 bên phần bàn phím chữ:

III. Sử Dụng Tiện Ích "Tự Động" (Automation):

Ngoài cách điều chỉnh "tỉnh" các thông số MIDI như đã hướng dẫn, bạn có thể chỉnh "động" các thông số này - nghĩa là chỉnh khi bài nhạc đang chơi (play). Trong thí dụ dưới đây, ta chọn điều chỉnh volume:
Bấm phím F3 để hiển thị bảng Mixer và để giữ bảng Mixer luôn hiển thị khi bạn thao tác trên Nuendo, click phải vào Mixer và chọn Always on top (Luôn ở trên):
Nhấn Space Bar để chơi bài nhạc và click kéo cần volume trong Mixer để chỉnh âm lượng của track MIDI. Sau khi hoàn tất, bạn có thể tắt nút W trên track và giữ lại nút R (để track MIDI đọc thông số thay đổi volume khi chơi):
Bạn có thể thực hiện thao tác này với các thông số MIDI khác bằng cách:


( Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét