Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Giấc mơ trưa

Nhạc: Giáng Son
Lời: Nguyễn Vĩnh Tiến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét