Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Dạy Cubase qua Video Clip bằng tiếng Việt( 3 )

Bài số 03
Cách thiết lập dự án làm việc mớiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét