Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Chương trình chuyển đổi Audio thành MIDI

Đây là chương trình chuyển đổi file audio mono thành tín hiệu MIDI để người sử dụng có thể áp dụng bất kỳ nhạc cụ nào trong MIDI.

Chương trình được bẻ khóa bằng file Patcher.exe trong folder Run Patch (copy file này vào folder Digital Ear vừa cài đặt và click đôi để bẻ khóa)

Download:
http://www.hitsquad.com/smm/programs/Digital_Ear/download/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét