Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2008

Những tác phẩm của Mozart

Danh mục các tác phẩm của Mozart
Piano Sonatas
41 Symphonies
Piano Concertos (chuyển soạn cho 2 Pianos)
Piano Concertos no.17, 23, 26 (tổng phổ hoàn chỉnh)
Các khúc biến tấu (Variations)
Các tác phẩm khác cho Piano (Menuet, Sonatines...)
Tứ tấu dây (String Quartets)
Ngũ tấu dây (String Quintets)
Divertimentos
Violin Sonatas
Các tác phẩm thính phòng khác
Các Khúc dạo đầu (Overtures)
Concertos (Violin, Flute, Horn, Basoon...)
Requiem K.626 (tác phẩm cuối cùng của Mozart!)
Các tác phẩm thanh nhạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét